ECOTEN s.r.o.

Konzultantská společnost ECOTEN s.r.o. působí v České a Slovenské republice. Tým odborníků je připraven Vám profesionálně pomoci v mnoha oblastech:

- průkaz energetické náročnosti vč. kalkulačky nákladů stitek.com

- energetický audit

- energetické posudky pro dotační programy Nová zelená úsporám, OP ŽP, OP PIK, IROP a další

- termovize a řešení tepelných mostů v projektech i v již realizovaných budovách

- inspekce nemovitostí a diagnostika vad a poruch stav

- energeticko-ekonomické studie - optimalizace projektů novostaveb či rekonstrukcí z hlediska obálky budovy a zdrojů energií

- LCA a LCC analýzy - optimalizace z pohledu životního cyklu budovy a pohledu živnotních nákladů budovy

- architektonické studie - projekty pasivních domů i budov blízkých nule

- dynamické simulace chování budov

- dynamické simulace - návrhy na snížení tepelného ostrova města

- Energetické akční plány obcí

- koncepce Smart City

- certifikace komplexní kvality budov metodikou SBToolCZ

Sídlo společnosti
Lublaňská 1002/9
Praha 2, 12000
Webové stránky
Telefon
736 630 021
Sociální sítě
Asociace inspektorů nemovitostí
Atelier Jůna s.r.o.
ATREA s.r.o.
CEVRE Consultants s.r.o.
DEKPROJEKT s.r.o.
ECOTEN s.r.o.
EnergySim s.r.o.
GrexEnergia s.r.o.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.