Seminář Asociace energetických specialistů - Praha

Datum konání: 04.10.2016 08:00 - 16:15

Adresa konání: prostory Nadace ABF, Václavské náměstí 31, Praha

Ukončení registrace: 03.10.2016

Volných míst: 40 / 120
Cena pro členy 800 Kč
Cena pro přidružené členy 1000 Kč
Cena pro přidružené členy (Plus) nedostupná
Cena pro studenty 800 Kč
Cena pro partnery 400 Kč
Cena pro exkluzivní partnery 200 Kč
Cena pro ostatní 1400 Kč

Cena 1400 Kč


Zveme vás na odborný seminář zaměřený na připravované novinky v oblasti hospodaření a úspor energií. Seminář je určen jak pro energetické specialisty, projektanty či podnikové energetiky, tak i pro ostatní zástupce soukromého i veřejného sektoru.

 

Pro zobrazení adekvátní ceny se, prosím, přihlaste do interní zóny.

 

Tlačítko "PŘIHLÁSIT SE" znamená přihlášení do interní zóny.

Tlačítko "REGISTROVAT" vás odkáže na registraci na stránky AES, z.s. - tzv. registrace nečlena (zdarma). Poté, po přihlášení, se již budete moci přihlásit na seminář.


 

PROGRAM VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 

Čas 

Název přednášky 

Lektor

Společnost

8:00 – 8:30

Prezence

 

 

8:30 – 8:40

 

Zahájení, úvodní slovo

 

Roman Šubrt

 

8:40 – 9:00

Nabídka členům – D.A.S. právní ochrana

AES nabízí členům zvýhodněné podmínky právní ochrany při provozu vozidel a při podnikatelské činnosti.

 

 

 

9:00 – 10:00

Kontroly zákona hospodaření s energií

Aktuální stav kontrol plnění požadavků zákona – PENB, energetické audity, kontroly kotlů a klimatizací. Průběh kontroly, požadavky na podklady, sankce, příklady nalezených nesouladů, kvalifikace a pravomoci inspektorů.

Evidence činností – ENEX – účel, principy, využití při kontrolách. 

Marcela Juračková

 

SEI

10:00 – 10:15

 

Přestávka – cofeebreak

 

 

 

10:15 – 10:45

Návrhy změn ve vyhlášce o energetických specialistech, odborné zkoušky

Vybrané body z připravované novely vyhl. č. 118/2013 b. Informace z průběhu a kvality odborných zkoušek z pohledu zkoušejícího.

 

Roman Šubrt

 

AES

10:45 – 12:00

Energetické audity – připravované změny

Výstupy z pracovní skupiny MPO a koncepce zásadních úprav v realizaci energetických auditů. Nový úhel pohledu v souladu s evropskou směrnicí a normami ČSN EN 16247. Příklady přístupu k auditům v jiných členských státech EU.

 

Novela vyhlášky o energetickém auditu a posudku

Hlavní body novely a konkrétní dopady do praxe energetického specialisty. 

Jiří Cihlář

Alt. v panelu:

Marcela Juračková

Roman Šubrt

 

SEI, AES

12:00 – 12:30

 

Přestávka, občerstvení – oběd

 

 

 

12:30 – 13:30

Role energetického auditora v ISO 50001

Proces implementace a certifikace společnosti na systém řízení hospodaření s energií. Příklady práce a přidaná hodnota energetického auditora. Příklady a typy neshod, možnosti řešení a s tím spojené náklady pro podnikatele. Náklady a procesy spojené s udržováním validní certifikace.

 

Ondřej Pecina

 

Energetický specialista

člen AES

13:30 – 14:30

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Již od 1. ledna 2016 musí některé nové budovy plnit požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, který postupně čeká všechny budovy. Přednáška představí principy a cesty, jak tohoto standardu dosáhnout.

 

Jan Antonín

 

AES

14:30 – 15:00

FVE komplexní řešení

Fotovoltaické instalace s akumulací energie pro rodinné domy a podniky s možností získání dotace NZÚ a OPPIK. 

 

Ing. Pavel Macháček

ČEZ solární s.r.o.

15:00 – 15:30

On-line energetický management

Možnosti využití nástroje pro správu a optimalizaci odběrných míst.

 

Vladimír Svozil

ENECTIVA

15:30 – 16:15

Nové větrací jednotky do škol

Představení nových kompaktních jednotek pro větrání jednotlivých třid ve školských zařízení

Ing. Zdeněk Zikán

ATREA s.r.o.

 

 


 

Asociace inspektorů nemovitostí
Atelier Jůna s.r.o.
ATREA s.r.o.
CEVRE Consultants s.r.o.
DEKPROJEKT s.r.o.
ECOTEN s.r.o.
EnergySim s.r.o.
GrexEnergia s.r.o.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.