1.Webinář - PENB I. - č.akce 43, 3 kredity. Obsah: Novela zákona 406/2000 Sb. z pohledu PENBů, základy změny vyhl. 78/2013, novela vyhl. o energetických specialistech - 5.5.2020

Datum konání: 05.05.2020 09:00 - 17:00

Adresa konání: Jedná se o webinář - potřebujete jen PC, přístup na internet a klidné zázemí

Ukončení registrace: 05.05.2020

Volných míst: 597 / 1000
Cena pro členy 1600 Kč
Cena pro přidružené členy 1600 Kč
Cena pro přidružené členy (Plus) 1600 Kč
Cena pro studenty 200 Kč
Cena pro partnery 1400 Kč
Cena pro exkluzivní partnery 1200 Kč
Cena pro ostatní 2100 Kč

Cena 2100 Kč


POKUD SE NEZOBRAZUJE SPRÁVNÁ CENA, PŘIHLASTE SE DO INTERNÍ ZÓNY ZDE. 

POKUD JSTE JIŽ PŘIHLÁŠENI NA IDENTICKÝ SEMINÁŘ (Praha či Olomouc), NEPŘIHLAŠUJTE SE, NA WEBINÁŘ JSTE PŘIHLÁŠENI AUTOMATICKY.

 

Rádi bychom vás pozvali na 1. WEBINÁŘ ohledně  novely zákona 406/2000 Sb. z pohledu PENBů, základy změny vyhl. 78/2013, novely vyhl. o energetických specialistech.

Jedná se o cyklus 4 webinářů (původně plánovaných jako semináře, z důvodu omezení při současné pandemii COVID 19 převedené na webináře).

 

Tyto webináře jsou zařazeny do průběžného vzdělávání, každý webinář je ohodnocen 3 kredity.

Tento webinář je ohodnocen 1 ČKAIT bodem.

 


 

Dle nového způsobu vzdělávání bude každý energetický specialista povinen „nasbírat“ 18 kreditů za absolvované semináře za 3 roky. (Předpokládá se absolvování šesti a více seminářů za toto období, neboť semináře budou ohodnoceny 1 až 5 kredity v závislosti na kvalitě semináře, přednášejících, jeho délce, ceně….)

 

Přinášíme vám cyklus 4 webinářů, na kterých se budeme věnovat právě novele zákona 406/2000 Sb. a změnám z ní vyplývající. Zároveň s nabytím nových potřebných informací získáte příslušný počet kreditů (za každý seminář, resp. webinář 3 kredity).

  


 

TÉMATA webinářů (za každý webinář získá účastník 3 kredity do průběžného vzdělávání) :

 

  1. PENB I. s obsahem: Novela zákona 406/2000 Sb. z pohledu PENBů, základy změny vyhl. 78/2013, novela vyhl. o energetických specialistech - akce č. 43, 3 kredity - 5.5. 2020
  2. PENB II. s obsahem: Důkladné rozebrání změny vyhl. 78 (pokračování předchozího), tepelné mosty a tepelné vazby, problematika tepelné vodivosti stavebních materiálů - akce č. 44, 3 kredity - 12.5.2020
  3. PENB III. s obsahem: Případové studie jednotlivých typů domů, jako jsou rodinné domy, bytové domy, občanská vybavenost (pokračování předchozího), stavební termodiagnostika - akce č. 47, 3 kredity - 20.5.2020
  4. EA a EP s obsahem: Novela zákona 406/2000 Sb. a novela vyhlášky a upozornění na důležité změny, novela vyhl. o energetických specialistech - akce č. 40, 3 kredity - 27.5.2020

 

Na tyto webináře navazují semináře (za každý seminář získá účastník 3 kredity do průběžného vzdělávání) :

 

5. EA a EP, část 1 s obsahem: Novela vyhlášky o energetických auditech a posudcích - Praha 8.9. 2020 (č.akce 32), Olomouc 9.9. 2020 (č.akce 33)

6. EA a EP, část 2 s obsahem: Novela vyhlášky o energetických auditech a posudcích - Praha 15.9. 2020 (č.akce 31), Olomouc 16.9. 2020 (č.akce 30)

 


 

 

PŘIHLÁŠENÍ ZDE >>  Možnost volby jednotlivých webinářů, event. seminářů (rozlišení i podle místa konání)

 

 

DŮLEŽITÉ INFO - PŘIHLÁŠENÍ DO WEBINÁŘOVÉHO PROSTŘEDÍ, TECHNICKÉ POŽADAVKY

Ke stažení zde: Webinář – informace

 

 

PROGRAM 

 

 WEBINÁŘ PENB I - 5. 5. 2020 

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

 

8:30 – 9:00

 

přihlašování k webináři

 

 

9:00 – 9:15

 

Úvodní slovo moderátora webináře

 

Ing. Petr Kotek, Ph.D. (PK)

 

9:15 – 9:40

 

Aktuální problematika PENB pohledu Státní energetické inspekce – nejčastější chyby v PENB po 1. 1. 2020

 

Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D.

 

9:40 – 9:45

 

Diskuze se SEI, odpovědi na nejčastější online dotazy

 

Moderuje PK

 

9:45 – 10:00

 

Komplexní přehled změn novely vyhlášky č.78/2013 v souvislostech

 

Ing. Michal Čejka

 

10:00 – 10:05

 

Diskuze k předchozímu tématu, odpovědi na nejčastější online dotazy

 

Moderuje PK

 

10:05 – 10:45

 

Změna hodnocení průměrného součinitele prostupu tepla Uem

 

Ing. Michal Čejka

 

10:45 – 10:55

 

Diskuze k předchozímu tématu, odpovědi na nejčastější online dotazy

 

Moderuje PK

 

10:55 – 11:20

 

Změna faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů

 

Ing. Michal Čejka

 

11:20 – 11:30

 

Diskuze k předchozímu tématu, odpovědi na nejčastější online dotazy

 

Moderuje PK

 

11:30 – 12:00

 

Ekonomické a účinné zateplení účelových a průmyslových prostor

 

Štěpán Lášek

 

12:00 – 14:00

 

Přestávka na občerstvení

 

 

14:00 – 14:30

 

Ekonomický pohled na kombinované instalace TČ a obnovitelných zdrojů tepla

 

Vladislav Maruška

 

14:30 – 15:00

 

Přestávka

 

 

15:00 – 16:30

 

Změna parametrů referenční budovy v kontextu využití ČSN 730331-1 (změna 1)

(změna účinnosti zdrojů, řízené větrání, výpočet osvětlení dle ČSN EN 15193)

 

Ing. Michal Čejka

 

16:30 – 17:00

 

Diskuze, zakončení

 

Všichni přednášející, moderuje PK

 

 

 
Asociace inspektorů nemovitostí
ATREA s.r.o.
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
CEVRE Consultants s.r.o.
DEKPROJEKT s.r.o.
ECOTEN s.r.o.
EnergySim s.r.o.
GrexEnergia s.r.o.
GT Energy s.r.o.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
KUFI INT, s.r.o.
ŠTORC TZB s.r.o.
Ubbink