2. Webinář - PENB II - č.akce 44, 3 kredity. Obsah: Důkladné rozebrání změny vyhl. 78 (pokračování předchozího), tepelné mosty a tepelné vazby, problematika tepelné vodivosti stavebních materiálů - 12.5.2020

Datum konání: 12.05.2020 09:00 - 17:00

Adresa konání: Jedná se o webinář - potřebujete jen PC, přístup na internet a klidné zázemí

Ukončení registrace: 12.05.2020

Volných míst: 589 / 1000
Cena pro členy 1600 Kč
Cena pro přidružené členy 1600 Kč
Cena pro přidružené členy (Plus) 1600 Kč
Cena pro studenty 200 Kč
Cena pro partnery 1400 Kč
Cena pro exkluzivní partnery 1200 Kč
Cena pro ostatní 2100 Kč

Cena 2100 Kč


POKUD SE NEZOBRAZUJE SPRÁVNÁ CENA, PŘIHLASTE SE DO INTERNÍ ZÓNY ZDE.

POKUD JSTE JIŽ PŘIHLÁŠENI NA IDENTICKÝ SEMINÁŘ (Praha či Olomouc), NEPŘIHLAŠUJTE SE, NA WEBINÁŘ JSTE PŘIHLÁŠENI AUTOMATICKY.

 

Rádi bychom vás pozvali na 2. WEBINÁŘ ohledně  novely zákona 406/2000 Sb. z pohledu PENBů, základy změny vyhl. 78/2013, novely vyhl. o energetických specialistech.

Jedná se o cyklus 4 webinářů (původně plánovaných jako semináře, z důvodu omezení při současné pandemii COVID 19 převedené na webnáře).

 

Tyto webináře jsou zařazeny do průběžného vzdělávání, každý webinář je ohodnocen 3 kredity.

Tento webinář je ohodnocen 1 ČKAIT bodem.

 


Dle nového způsobu vzdělávání bude každý energetický specialista povinen „nasbírat“ 18 kreditů za absolvované semináře za 3 roky. (Předpokládá se absolvování šesti a více seminářů za toto období, neboť semináře budou ohodnoceny 1 až 5 kredity v závislosti na kvalitě semináře, přednášejících, jeho délce, ceně….)

 

Přinášíme vám cyklus 4 webinářů, na kterých se budeme věnovat právě novele zákona 406/2000 Sb. a změnám z ní vyplývající. Zároveň s nabytím nových potřebných informací získáte příslušný počet kreditů (za každý seminář, resp. webinář 3 kredity).

  

 

TÉMATA webinářů (za každý webinář získá účastník 3 kredity do průběžného vzdělávání) :

  1. PENB I. s obsahem: Novela zákona 406/2000 Sb. z pohledu PENBů, základy změny vyhl. 78/2013, novela vyhl. o energetických specialistech
  2. PENB II. s obsahem: Důkladné rozebrání změny vyhl. 78 (pokračování předchozího), tepelné mosty a tepelné vazby, problematika tepelné vodivosti stavebních materiálů
  3. PENB III. s obsahem: Případové studie jednotlivých typů domů, jako jsou rodinné domy, bytové domy, občanská vybavenost (pokračování předchozího), stavební termodiagnostika 
  4. EA a EP s obsahem: Novela zákona 406/2000 Sb. a novela vyhlášky, upozornění na důležité změny, novela vyhl. o energetických specialistech

 

Na tyto webináře navazují semináře (za každý seminář získá účastník 3 kredity do průběžného vzdělávání)

  1. EA a EP, část 1 s obsahem: Novela vyhlášky o energetických auditech a posudcích - Praha 8.9. 2020 (č.akce 32), Olomouc 9.9. 2020 (č.akce 33)
  2. EA a EP, část 2 s obsahem: Novela vyhlášky o energetických auditech a posudcích - Praha 15.9. 2020 (č.akce 31), Olomouc 16.9. 2020 (č.akce 30)

 

 

PŘIHLÁŠENÍ ZDE >>  Možnost volby jednotlivých webinářů, event. seminářů (rozlišení i podle místa konání)

 

 

DŮLEŽITÉ INFO - PŘIHLÁŠENÍ DO WEBINÁŘOVÉHO PROSTŘEDÍ, TECHNICKÉ POŽADAVKY

Ke stažení zde: Webinář – informace

 

PROGRAM  

2. WEBINÁŘ - PENB II - č.akce 44, 3 kredity. - 12.5.2020 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

8:30 – 9:00

přihlašování k webináři

 

9:00 – 9:05

Úvodní slovo moderátora webináře, reakce na dotazy z předchozího webináře

Ing. Petr Kotek, Ph.D. (PK) 

9:05 – 9:30

SEI - Aktuální problematika PENB – případné reakce na dotazy z předchozí akce

Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. 

9:30 – 10:00

Diskuze se SEI, odpovědi na nejčastější online dotazy

Moderuje PK 

10:05 - 11:30

 Základní přehled změn novely vyhlášky č.78/2013, opakování webonáře I,

Změna protokolu a grafické části PENB,

Hodnocení alternativních systémů dodávky energie a návrh doporučených opatření,

Změna nastavení klasifikačních tříd PENB,

Ing. Michal Čejka

moderuje Petr KoteK 

11:30 –12:00

 

Kamenná a skelná vata – která se hodí k čemu a jak je používat

Ing. Jakub Černohorský

 

12:00 – 13:30

 

Přestávka na občerstvení

 

13:30 – 14:00

 

Případové studie na konkrétní realizaci instalace TČ jako náhrada za SZTE – ekonomický, technický a administrativní pohled na záměnu zdroje vytápění u BD

Martin Neprašek

Jiří Polívka 

14:00 – 15:30

 

 Jednotná metodika hodnocení energetické náročnosti budov,

Nastavení typického profilu užívání a využití ČSN 730331-1 (změna 1)

Ing. Michal Čejka 

15:30 – 16:30

 

Diskuze, zakončení

Všichni přednášející, moderuje PK 


  

 

 
Asociace inspektorů nemovitostí
ATREA s.r.o.
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
CEVRE Consultants s.r.o.
DEKPROJEKT s.r.o.
ECOTEN s.r.o.
EnergySim s.r.o.
GrexEnergia s.r.o.
GT Energy s.r.o.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
KUFI INT, s.r.o.
ŠTORC TZB s.r.o.
Ubbink